เช็คสถานะทางการเงิน ก่อนเดินเข้าคาสิโน

สถานะทางการเงินที่มีโอกาสจะประสบกับปัญหาวิกฤตทางการเงินหรือกำลังประสบปัญหาแนวนี้ก็คงต้องคิดหนักก่อนจะเล่นคาสิโน หรือเว็บเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งก็อยู่มี 4 สถานการณ์ คือ  มีหนี้ไม่มีเงินเก็บ  พึ่งพาทางการเงินผู้อื่น  ไม่มีหนี้แต่ไม่มีเงินเก็บ  ไม่มีหนี้มีเงินเก็บ  ลองประเมินจากตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินแบบไหนจาก  4  สถานการณ์นี้ การวางลำดับเช่นนี้จะช่วยทำให้เข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นวัดผลได้ง่ายขึ้นและจะเข้าใจการเคลื่อนสถานการณ์ทางการเงินไปในทิศทางที่ดีขึ้น  แล้วควรที่จะต้องเพิ่มทักษะทางการเงินทางด้านใดบ้าง

ระดับ 0 -​  พึ่งพาผู้อื่น
แบบพึ่งพาผู้อื่น  คือ  ยังเป็นเด็กหรือนักเรียนนักศึกษาที่ยังต้องพึ่งพาค่าใช้จ่ายจากแม่และพ่อ  ผู้ที่ต้องจ่ายค่างวดหนี้มากกว่ารายรับ  ผู้ที่เรียนจบแล้วแต่ไม่ทำงาน  ผู้ที่ตกงานและไม่มีเงินสำรองยามฉุกเฉิน  ผู้เกษียณที่และไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายหลังจากที่เกษียณแล้ว

ระดับ 1 -​  มีหนี้และไม่มีเงินเก็บ
แบบที่ไม่ต้องใช้เงินจากผู้อื่นมาช่วยจ่าย  คือ  ผู้ที่มีรายได้พอในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และจ่ายค่างวดหนี้  และเมื่อเปลี่ยนเป็นภาวะที่พึ่งพาได้หากไม่มีรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้   เช่น  เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย  ตกงานกระทันหัน

ระดับ 2 -​  ไม่มีหนี้และไม่มีเงินเก็บ
เป็นแบบที่ไม่มีภาระหนี้สินและไม่มีเงินเก็บ  จะใช้ชีวิตปกติหากมีรายได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแต่สถานการณ์จะเปลี่ยนไปเป็นภาวะพึ่งพาในทันทีที่ขาดรายได้ไป  เช่น  เจ็บป่วย  ตกงานเป็นต้น    แล้วสถานการณ์ขั้นนี้จะกลับไปเป็นระดับที่ 1 หรือ  0  คือกลับไปเป็นหนี้หรือ  พึ่งพาผู้อื่นได้

ระดับ 3  -​ ไม่มีหนี้ มีเงินเหลือมาก
มีระดับการเงินที่ไม่มีภาระหนี้สินและมีเงินเก็บมากและมีความปกติสุขในชีวิต   หากรายได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหรือหลังรายได้หยุดไป  เช่น    ทุพพลภาพ   เกิดอุบัติเหตุหนักหรือเจ็บป่วยเป็นต้น  มีโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในขั้นภาวะเงินออมหมด  (ระดับ 2)​  และถ้าค่าใช้จ่ายทำให้เงินออมที่มีกลับไปเป็นหนี้ (ระดับ1)​  และหากใช้เงินก้อนใหญ่มากกว่าเงินเก็บหรือสถานการณ์เงินพึ่งพาผู้อื่น (ระดับ 0)​  ถ้าค่าใช้จ่ายก้อนมันใหญ่มากจนทำให้เกิดหนี้ก้อนใหญ่เกินกำลังที่สามารถจะผ่อนคืน

ลองพิจารณาดูว่าคุณอยู่ในขั้นไหน   รู้สึกมั่นคงปลอดภัยหรือไม่และรู้สึกมีความสุขทางใจเกิดขึ้นหรือยัง